ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.15 KB 190066
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 112.35 KB 190123
ITA
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.57 KB 190060
คู่มือกลุ่มงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.67 KB 190066
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.66 KB 190082
คู่มือกลุ่มงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.18 KB 190064
คู่มือกลุ่มกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.25 KB 190082
แผนกลยุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.95 KB 190070