โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038-589123
ภาพกิจกรรม
ริษัท ทรีมันนี่ จำกัด ได้มอบหน้ากาอนามัย
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากผ้าอนามัยจากคุณไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัททรีมันนี่ จำกัด จำนวน ๒๐๐ ชุด สำหรับแจกให้กับคณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ห่างไกลจากภัยของ Covid-๑๙ ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,19:16   อ่าน 32 ครั้ง