ภาพกิจกรรม
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ศน.สุปราณี สงวนนาม ศน.นภาวดี บุตรน้ำเพชร ศน.ปัญญา คลังมนตรี คุณส่งเสริม ช่วยทอง คุณครูเรณูนวล ศรประสิทธิ์ และคุณครูจำเนียร พรหมรัตนพงศ์ มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐" ให้กับคณะครูของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,07:45   อ่าน 429 ครั้ง