ภาพกิจกรรม
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ทรีมันนี่
พิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ทรีมันนี่ โรงในครั้งนี่เรียนแปลงยาวพิทยาคม
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัททรีมันนี่ จำกัดและบริษัทในเครือทั้ง 18 สาขา 6 จังหวัด ดำเนินการจัดสร้างและมอบให้มูลค่าเป็นจำนวนเงิน 564,400 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้าน)
และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทย ท็อป เซมิซัพพลาย จำกัด โดยคุณสมศรี คงปัญญา ผู้จัดการ ในการปรับพื้นที่อำนวยความสะดวกการก่อสร้างมูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ทรีมันนี่ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,07:49   อ่าน 915 ครั้ง