คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มงานประกัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.82 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.43 KB