ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.04 KB
Adobe Acrobat Document การจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.35 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 729.79 KB