สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.16 KB
Adobe Acrobat Document สรุปบัญชีการตัดงบประมาณปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.09 KB