รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.28 KB
Adobe Acrobat Document สรุปบัญชีการตัดงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.67 KB
Adobe Acrobat Document แผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB