การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document ประเมินความเสี่ยง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 694.87 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB