ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากธนาคารโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
ธน่าคารโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมของประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จบไปแล้วหรือย้ายสถานศึกษาที่ยังคงมีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารโรงเรียนให้มาติดต่อรับเงินในบัญชิของท่านได้  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,07:39   อ่าน 598 ครั้ง