โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
97 หมู่ 7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ 038-589123
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากธนาคารโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
ธน่าคารโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมของประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จบไปแล้วหรือย้ายสถานศึกษาที่ยังคงมีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารโรงเรียนให้มาติดต่อรับเงินในบัญชิของท่านได้  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,07:39   อ่าน 44 ครั้ง