ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ITA
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.57 KB 146688
คู่มือกลุ่มงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.67 KB 146497
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.66 KB 146936
คู่มือกลุ่มงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.18 KB 146642
คู่มือกลุ่มกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.25 KB 146605
แผนกลยุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.95 KB 146800
การเงิน
รายงานการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.88 KB 146785
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 111.25 KB 146440
ใบรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.15 KB 146361
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 112.35 KB 146510
ข้อมูลงานประกัน
SAR 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 2
ข้อมูลสารสนเทศปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 2