ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ITA
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.57 KB 259017
คู่มือกลุ่มงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.67 KB 259026
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.66 KB 259243
คู่มือกลุ่มงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.18 KB 259027
คู่มือกลุ่มกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.25 KB 259055
แผนกลยุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.95 KB 259036
การเงิน
รายงานการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.88 KB 17530
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 111.25 KB 17529
ใบรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.15 KB 259028
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 112.35 KB 259099