ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ITA
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.57 KB 85229
คู่มือกลุ่มงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.67 KB 85032
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.66 KB 85230
คู่มือกลุ่มงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.18 KB 85187
คู่มือกลุ่มกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.25 KB 85150
แผนกลยุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.95 KB 85298
การเงิน
รายงานการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.88 KB 85323
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 111.25 KB 84986
ใบรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.15 KB 84900
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 112.35 KB 85040