ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ITA
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.57 KB 17500
คู่มือกลุ่มงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.67 KB 17306
คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.66 KB 17487
คู่มือกลุ่มงานประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.18 KB 17465
คู่มือกลุ่มกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.25 KB 17421
แผนกลยุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.95 KB 17561
การเงิน
รายงานการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.88 KB 17602
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 111.25 KB 17263
ใบรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.15 KB 17168
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 112.35 KB 17311