คณะผู้บริหาร

นายนิพัฒน์ จริงจิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา